Our Products

Show More

Lumberland Co.,Ltd   KlongSong, Klongluang, Pathum Thani, Thailand    Tel. 02 0507488 - 9

  • Facebook
  • Map
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์

ไม้เอ็นจิเนียร์เป็นการนำเอาไม้จริงในป่าปลูก มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขั้นสูง โดยได้ผิวไม้มีความหนา 3-4 มม. มาอัดกับไม้เสี้ยนประสานสลับชั้นกันด้วยน้ำกาวคุณภาพสูงจนได้ขนาด 14 มม. แล้วนำไปอบควบคุมความชื้นไม่เกิน 12 % เคลือบผิวด้วย UV Acrylic Lacquer เพื่อให้ได้ลายไม้ที่ชัดเจนและมีความแข็งแรง การผลิตไม้เอ็นจิเนียร์ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการบิดงอหรือขยายตัวง่ายของไม้จริง โดยไม้เอ็นจิเนียร์นั้นจะมีความคงตัวสูง ไม่ยืด ไม่หด ซึ่งการติดตั้งก็สามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องไปขัดสีหน้างาน