Our Products

Show More

Lumberland Co.,Ltd   KlongSong, Klongluang, Pathum Thani, Thailand    Tel. 02 0507488 - 9

  • Facebook
  • Map
พื้นไม้แท้

ทำจากไม้จริงทั้งแผ่น ไม่ใช่ภาพลายไม้ลวงตา จึงให้อารมณ์สุนทรีย์แห่งไม้ธรรมชาติ100% ทั้งรูปลักษณ์และสีสัน ด้วยคุณสมบัติของไม้จริง มีความคงทนถาวร ให้ความอบอุ่น นุ่มนวล สวยงามไม่รู้เบื่อ